Toimintaperiaatteet

Kansainvälinen sertifiointilaitos Det Norske Veritas (DNV) on myöntänyt 30.5.2012 Aurinkokulma Oy:lle ISO9001:2008 standardin mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti on päivitetty keväällä 2016 vastaamaan ISO9001:2015 standardia.

Laatutavoitteitamme on:
– Ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja odotukset. Asiakkaan tyytyväisyys on yrityksen menestymisen edellytys.
– Palkata osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa, sillä laadukas työ perustuu hoitajien sitoutumiseen. Yrityksen tärkein voimavara on henkilökunta.
– Seurata toimintamme laatua koko ajan ja kehittää sitä asukaslähtöisemmäksi, sujuvammaksi, taloudellisemmaksi, sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi.
– Noudattaa toiminnassamme eettisiä periaatteita, voimassa olevia sääntöjä, sekä lakeja ja Aurinkokulma Oy:n omia arvoja.

Työtämme ohjaavat arvot ovat:
– Turvallisuus ja eettiset toimintatavat
– Asiakkaan itsemääräämisoikeus
– Asiakkaiden kokonaisvaltainen toimintaan mukaan ottaminen

Aurinkokulma Oy:n laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Laadukas palvelu on tärkeää menestymisemme kannalta, vain sillä voimme varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme.

Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.

 

Henkilöstömme on saanut MAPA-koulutuksen. MAPA on sekä asiakas – että työntekijälähtöinen toimintamalli, jossa huomioidaan koko työyhteisö. MAPA toimintamallissa ennaltaehkäisy on ensisijalla.