Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli coaching on tuki- ja ohjausmuoto, josta hyötyvät mm. neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivät henkilöt kuten adhd, asperger, autismi, tourette, mielenterveyskuntoutujat ja henkilöt, joilla on opiskeluun liittyviä erityisvaikeuksia. Valmennuksesta hyötyvät myös kehitysvammaiset, aivovammapotilaat ja neurologisia eteneviä sairauksia sairastavat henkilöt.

Valmennuksen tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä auttaa asiakasta asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita ja päämääriä. Valmentajan tehtävä on edistää asiakkaan itseohjautuvuutta ja nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ideoita. Valmennus on kuntouttavaa työtä, jossa ei tehdä asioita toisen puolesta, vaan autetaan asiakasta löytämään itse ratkaisut. Lisäksi tavoitteena on myös auttaa asiakasta pääsemään käsiksi tarvitsemaansa tietoon ja verkostoihin, selvittää asiakkaalle palvelujärjestelmän tukimuodot, taloudelliset edut ja erilaiset kuntoutusmuodot.

Valmennuksessa yhdistyvät terapeuttinen työote ja käytännön asioissa auttaminen sekä palveluverkoston kanssa tehtävä yhteistyö. Valmentaja ohjaa kuntoutujaa esim. vertaistuen ja mielekkäiden harrastusmahdollisuuksien äärelle. Valmentajan tehtävä on myös motivoida ja innostaa asiakastaan sekä antaa kannustavaa ja positiivista palautetta. Valmennussuhde voi olla hyvin erilainen riippuen asiakkaan iästä ja tarpeista. Lasten kanssa työskentely vaatii yhteistyötä perheen kanssa. Nuorten ja aikuisten kanssa valmennuksen painopiste on usein opiskeluun ja työelämään liittyviä tai elämänhallintaan liittyviä asioita.

Coaching on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset eivät näy hetkessä. Asiakkaan tulee olla motivoitunut ja halukas ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseen. Parhaimmillaan valmentaminen ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa asiakasta selviytymään itsenäisemmin arjessa.

Mari Yli-Anttila, Coach / Neuropsykiatrinen valmentaja

Paluu palvelut-sivulle