Toimintaperiaatteet

Kansainvälinen sertifiointilaitos Det Norske Veritas (DNV) on myöntänyt 30.5.2012 Aurinkokulma Oy:lle ISO9001:2008 standardin mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti on päivitetty keväällä 2016 vastaamaan ISO9001:2015 standardia.

Laatutavoitteitamme ovat:
– Asukkaan kokonaisvaltainen huomioiminen ja hoitaminen
– Henkilöstön arvostaminen
– Palvelun jatkuva seuraaminen ja kehittäminen

Työtämme ohjaavat arvot ovat:
– Turvallisuus
– Itsemääräämisoikeus
– Asiakkaiden kokonaisvaltainen toimintaan mukaan ottaminen

Koko henkilöstömme on saanut MAPA-koulutuksen. MAPA on sekä asiakas – että työntekijälähtöinen toimintamalli, jossa huomioidaan koko työyhteisö. MAPA toimintamallissa ennaltaehkäisy on ensisijalla.